Regulamin zakupów


I. Regulamin sklepu Rosomak online :

 

1. Właścicielem sklepu internetowego www.rosomak.pl jest firma Rosomak z siedzibą w Krakowie

2. Klientem naszego sklepu mogą zostać osoby fizyczne, lub prawne prowadzące działalność gospodarczą.

3. Zamówienia są przyjmowane przez strony www.rosomak.pl,

4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili dotarcia przelewu opłacającego zamówienie na konto sklepu.

5. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu, kiedy, zamówienie przejdzie w stan realizacji.

6. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

7. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są nowe i wolne od wad

8. Ceny prezentowane na w Sklepie podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

9. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.

10. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient
i obciążają go osobiście.

11. Sprzedawca może porozumiewać się Klientem, a Klient ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (rosomak@rosomak.pl), telefonicznie pod numerem +48 607 776 254 i +48 609 521 034 (od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 19.00)

12. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez naszą firmę.

13. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

14. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wykonanie zamówienia
i podanie danych do formularza adresowego zgodnych z prawdą.

15. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień bez podania przyczyny. Zamówienia można składać przez całą dobę.

16. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży

17. W przypadku większych zamówień zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji.

18. Oferta produktów umieszczona na stronie sklepu internetowego ważna jest przez czas nieokreślony, zamówienia realizujemy do momentu wyczerpania się asortymentu.

19. Nasz sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą klienci naszego sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.

20. Uwzględniamy reklamacje z tytułu rękojmi wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

21. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu paczki będą rozpatrywane tylko na podstawie spisanego wraz z dostawcą paczki protokołu reklamacyjnego.

 

II. Zwrot i wymiana towaru

 

Wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm sprawia ze możemy bezbłędnie dobrać właściwy rozmiar do osoby również pomaga w tym prawidłowo wypełniony formularz z polami: wysokości, obwód w biuście, obwód w tali i długości rękawa, dlatego też bardzo prosimy o wpisanie w tych polach prawdziwych wymiarów.

Gdyby jednak zdarzył się błąd przy doborze rozmiaru należy powiadomić o tym fakcie niezwłocznie tj. w ten sam dzień a najpóźniej w następny po otrzymaniu paczki, w tym celu należy wysłać maila z treścią na jaki rozmiar ma być wymieniony towar. Osoba z naszej firmy skontaktuje się w celu ustalenie i potwierdzenia nowego rozmiaru. Koszt przesyłki jest pokrywany przez naszą firmę.
 

1. Możliwość zwrotu lub wymiany do 14 dni od dnia doręczenia przesyłki

2. Zwrot i Wymiana może być dokonana tylko wtedy, gdy towar nie był używany, zniszczony lub uszkodzony. Zwracany towar musi być ponadto czysty i pozbawiony zapachu (np. perfum) oraz być zaopatrzony we wszystkie metki, dodatkowe akcesoria jeśli są załączone do danego towaru.

3. Jeśli odsyłany towar zostanie niedbale odesłany i ulegnie zniszczeniu zastrzegamy sobie prawo do adekwatnego do stanu - pomniejszenia jego wartości.

4. Do odesłanego produktu należy dołączyć numer zamówienia

5. W przypadku odstąpienia od Umowy firma Rosomak nie ponosi kosztów odesłania Towaru.
 

III Odstąpienie od umowy

 

1. Klient przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres: Sklep Rosomak, ul. Św. Agnieszki 2, Kraków.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą,
a strony zobowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń.

3. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży pisemne oświadczenie w terminie 14 dni od odbioru towaru, którego wzór dostępny jest na stronie www sklepu.

4. Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, od dnia w którym złożył pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania rzeczy. Jeśli odsyłany towar zostanie niedbale odesłany i ulegnie zniszczeniu zastrzegamy sobie prawo do adekwatnego do stanu - pomniejszenia jego wartości.

5. Do odesłanego produktu należy dołączyć numer zamówienia.

6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia inny niż zwykle oferowany przez Sprzedawcę, klient nie może żądać zwrotu dodatkowych kosztów.

7. Sprzedawca powinien niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez przedsiębiorcę oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy powinien zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot pieniędzy powinien być dokonany w taki sam sposób , w jaki Klient zapłacił za towar, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób płatności niewiążący się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca jeżeli nie zaproponuje, że sam odbierze towar, będzie miał możliwość odroczenia terminu zwrotu płatności do czasu otrzymania i oceny stanu towaru.

NA ŻYCZENIE KLIENTA WYSYŁAMY PACZKI  Z MOŻLIWOŚCIĄ SPRAWDZENIA ZAWARTOŚCI PRZED ODBIOREM

 

III. Gwarancja

 

Towar jest objęty 12 miesięczną gwarancja. Należy przestrzegać w trakcie użytkowania i konserwacji określonych zasad, pozwoli to uniknąć uszkodzenia wyrobu oraz wydłuży to okres używania i zachowania właściwego wyglądu futra.

1. Nie doprowadzaj do zamoknięcia wyrobu. Jeżeli jednak to nastąpi należy powiesić wyrób na odpowiednim wieszaku i suszyć w przewiewnym miejscu, w temperaturze pokojowej- nie suszyć w suszarkach bębnowych i urządzeniach emitujących ciepło.

2. Nigdy nie zostawiaj wyrobu w miejscach nasłonecznionych - słońce powoduje blaknięcie kolorów.

3. Nie prasuj podszewki. Prasowanie podszewki w gotowym wyrobie może doprowadzić do trwałego uszkodzenia wyrobu. Zmiętą podszewkę można prasować tylko po uprzednim jej wypruciu.

4. Aby uniknąć zdeformowania lub zniekształcenia wyrobu, zawsze używaj odpowiedniego wieszaka.

5. Przechowuj wyrób tylko w workach bawełnianych (nigdy plastikowych), w miejscach suchych, ciemnych i przewiewnych.

6. Ostrożnie używaj szminki, perfum, lakierów, pudru, dezodorantu i kremów gdyż mogą pozostawić trwałe plamy.

7. Nie używaj żadnych środków i substancji czyszczących, gdyż mogą uszkodzić lub zniszczyć wyrób.

8. W okresie letnim zabezpiecz wyrób środkami owadobójczymi.

9. Czyszczenie, konserwację i renowację wyrobu zawsze zlecaj wyspecjalizowanym zakładom usługowym.

 

Jeśli masz wątpliwości, pytania kieruj bezpośrednio do nas:  poprzez pocztę e-mail (rosomak@rosomak.pl), telefonicznie pod numerem +48 607 776 254 i +48 609 521 034 (od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 19.00)

 

V. Reklamacje

 

1. Przy realizacji dostawy, w razie jej niezgodności ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał. Przyjęcie dostawy przez Klienta, potwierdzone jego podpisem na formularzu dostawy, traktowane będzie jako potwierdzenie zgodności dostawy ze złożonym zamówieniem. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela.

2. W przypadku wadliwości Towaru, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121).

3. Klient uprawniony jest do reklamacji na podstawie rękojmi, w przypadku, gdy Towar konsumpcyjny jest wadliwy. Sprzedawca odpowiada zarówno za wady fizyczne, jak i prawne. Za wadę fizyczną należy w szczególności uznać sytuacje, gdy produkt:

- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

-nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

-nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy,
a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

-została kupującemu wydana w stanie niezupełnym

Wada prawna to w szczególności wada polegająca na tym, że zakupiony przez Klienta Towar jest własnością osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. Sprzedający może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, pod warunkiem uwzględnienia następujących okoliczności: łatwość i szybkość wymiany lub naprawy Towaru, charakteru wady, tego czy Towar był wcześniej reklamowany.

5. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta złożonej drogą mailową na adres: rosomak@rosomak.pl, w terminie 14 dni. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii. Pisemna informacja o wyniku zostanie wysłana na adres e-mail bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

6. W przypadku gdy Klient zażąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedający będzie uprawniony do odmowy spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedawcy lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

7. Uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi za wady Towaru przedawniają się po upływie dwóch lat od dnia wydania przedmiotu. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

 
VI. Definicje

1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

7. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.

8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

10. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.futra24.pl.

11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA - ROSOMAK ONLINE z siedzibą w Krakowie (Adres: ulica Bluszczowa 17, 30-439 Kraków), posiadająca NIP: 6760104984, REGON: 120309434, adres poczty elektronicznej: info@futra24.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 607 776 254 (w Dni Robocze od godz. 09:00 do 17:00; opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)

12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi Elektronicznej.

15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

VII. Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
Podziel się    

freshweb.pl | NetSoftware
2024 © Wszelkie prawa zastrzeżone
facebook google plus